ข่าวประชาสัมพันธ์
949-609-9863
โพสต์: 2019-02-20 13:10:06 25
(330) 946-3911
โพสต์: 2019-02-20 13:08:12 18
3103053594
โพสต์: 2019-02-20 13:05:04 27
7346781476
501-299-7584
โพสต์: 2019-02-16 07:39:42 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 65 2019-01-17 17:17:43
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเรื่องประกวดราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮรดรอลิกส์1ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 81 2019-01-07 10:32:54
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชดทดสอบทางเทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 117 2018-12-28 13:40:10
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เรื่องปรับปรุงประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding 109 2018-12-28 08:45:29
ombrifuge 142 2018-12-17 16:47:11